Πολιτική απορρήτου

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της www.elmeliabio.com και κατά την εγγραφή σας στις on-line υπηρεσίες της, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή επικοινωνίας μαζί σας. Σκοπός της δήλωσης προσωπικών δεδομένων είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω στης ιστοσελίδας www.elmeliabio.com Τα προσωπικά στοιχεία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της καταχώρησης, επεξεργασίας και ολοκλήρωσης συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της ιστοσελίδας www.elmeliabio.com. Τα προσωπικά στοιχεία δεν διακινούνται, δημοσιεύονται ή παραχωρούνται σε άλλες εταιρείες. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρία δεν διαθέτει αρχείο προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων πελατών της και κατά συνέπεια δεν μεταβιβάζει το εν λόγω αρχείο σε τρίτους. Διατηρεί , όμως, το δικαίωμα κοινοποίησης, διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997. Ο εγγεγραμμένος πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης, ενημέρωσης, δέσμευσης, μη διαβίβασης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τον ίδιο με βάση το νόμο. H επιχείρηση elmeliabio τηρεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την καλύτερη δυνατή ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 περί της ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Δεν χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για αποστολή διαφημιστικού υλικού χωρίς την έγκρισή σας. Τα δεδομένα σας προστατεύονται επαρκώς μέσω των αναβαθμισμένων συστημάτων μας από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, απώλεια, αλλαγή ή καταστροφή. Τα στοιχεία που μας έχετε χορηγήσει, με τη ρητή συγκατάθεση σας, είναι εκείνα τα οποία είναι άκρως αναγκαία για την αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν. Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα και τη δυνατότητα να διαγράψετε, τροποποιήσετε, διορθώσετε ή και να περιορίσετε τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλοντας το αίτημα σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή ταχυδρομικά. Κανένα προσωπικό σας δεδομένο δεν παραμένει στην κατοχή μας εφόσον διαφωνείτε ή ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε το www.elmeliabio.com αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης μαζί με την Πολιτική Απορρήτου.

Top
Συναίνεση GDPR σε Cookie με το Real Cookie Banner